Informatie

De broers Frans en Michael Woerden liepen samen duizenden wedstrijden. Ze vonden het in de zomer van 2016 een mooi moment om een keer zelf een wedstrijd te organiseren. Een marathon!  Het werden 42 km’s over rustige wegen, langs riviertjes, natuurgebieden, een voormalige spoorbaan. Eén grote ronde kwam op de kaart langs alle 8 dorpen van de gemeente. Een uniek parcours langs de mooiste plekken in hun eigen gemeente De Ronde Venen.

 

Het idee werd met groot enthousiasme ontvangen, zowel door lopers als mensen die wilden helpen met organiseren. Hardlopers liepen op 19 november 2017 de 1e editie van De Ronde Venen Marathon. Inmiddels waren er ook een succesvolle 2e en 3e editie.

 

Het parcours is ingedeeld in rayons; met voor elk een rayonhoofd. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede doorgang in hun “rayon”, met de vele verkeersregelaars en vrijwilligers uit hun eigen rayon. Met lokale kennis dus!

Zondag 15 november 2020

Tijd Omschrijving Locatie
08.30 – 16.00 uur Kleed- en doucheruimte open. Kees Bon Zaal
Holendrecht 55
1391 VT Abcoude
08.30 – 10.30 uur Ophalen van startnummers Marathon, Duomarathon en 10 km; Hoogstraat 12
1391 BS Abcoude
  Na-inschrijving voor de 10 km loop. Hoogstraat 12
1391 BS Abcoude
9.55 uur Vertrek van de fietsers van de Duomarathon op de Molenweg.  
10.00 uur Start van de Marathon.  
10.00 uur Start van de Duo-marathon.  
10.10 – 10.55 uur Mini Marathon  
10.00 – 10.45 uur Ophalen van startnummers voorinschrijving 10 km-loop. Hoogstraat 12
1391 BS Abcoude
11.00 uur Start 10 km loop.  
11.35 – 12.10 uur Finish van de 10 km deelnemers.  
12.15 uur Prijsuitreiking 10 km Café Restaurant de Eendracht
Hoogstraat 37
1391 BR Abcoude
12.30 – 12.45 uur Finish eerste deelnemer van Hafkamp Groenwegen De Ronde Venen Marathon en Duo-marathon.  
14.00 uur Prijsuitreiking Marathon en Duo-marathon. Café Restaurant de Eendracht
Hoogstraat 37
1391 BR Abcoude
15.30 uur Finish laatste loper van de Marathon en de Duo-marathon.  

Artikel 1. De inschrijving voor de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon is persoonsgebonden. Deelname is alleen mogelijk onder de eigen naam en het startnummer dat met die naam correspondeert. Je kunt het startnummer alleen aan een ander persoon overdragen als de organisatie daarmee akkoord gaat.

 

Artikel 2. De minimumleeftijd voor deelnemers:

 • Voor De Ronde Venen Marathon is 20 jaar;
 • Voor de Duomarathon is 18 jaar;
 • Voor de 10 km loop is 14 jaar.

 

Artikel 3. Wanneer je na voorinschrijving afziet van deelname dient dit per e-mail of schriftelijk te gebeuren bij de organisatie ( inschrijven@derondevenenmarathon.nl )onder de volgende voorwaarden:

 • T/m 16 oktober vindt restitutie plaats met aftrek van € 10,- administratiekosten;
 • Vanaf 17 oktober 2019 vindt geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats.

 

Artikel 4. Iedereen neemt deel voor eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of het beschadigen van persoonlijke eigendommen noch voor het oplopen van persoonlijk letsel tijdens de loop.

 

Artikel 5. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat het parcours niet volledig autovrij is. Zij moeten zich tijdens de loop houden aan de regels van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Dit geldt niet als dat uitdrukkelijk is aangegeven in situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

 

Artikel 6. Elke deelnemer moet zijn startnummer volledig leesbaar op de borst dragen. Elke deelnemer dient met de chip te lopen die door de organisatie beschikbaar is gesteld.

 

Artikel 7. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, de start- en/of finishtijden en/of de startplaatsen te wijzigen dan wel de loop geheel of gedeeltelijk af te gelasten als extreme weersomstandigheden,  overmachtssituaties of calamiteiten dat redelijkerwijs noodzakelijk maken. Ingeschreven deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terug onder inhouding van € 10,- administratiekosten. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de eventuele (in)materiële schade. Als het evenement om één van bovengenoemde redenen wordt afgelast, stelt de organisatie geen nieuwe datum vast.

 

Artikel 8. De uitslag wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst (bruto tijd). De limiet op de hele marathon en duomarathon bedraagt 5.30 uur. De limiet op de 10 km bedraagt 1 uur 30 minuten.

 

Artikel 9. De wedstrijdleiding mag deelnemers:

 • Uit de race nemen als die naar haar oordeel waarschijnlijk buiten de limiet zullen finishen;
 • Diskwalificeren en uit de wedstrijd halen;
 • Om medische redenen uitsluiten van (verdere) deelname.

 

Artikel 10. Deelname aan de loop staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan mee te doen in een rolstoel. Het is deelnemers niet toegestaan te lopen met een buggy, babyjogger of een ander babyvervoermiddel. Het is ook niet toegestaan honden – al dan niet aangelijnd – mee te nemen. Ook mogen deelnemers zich niet laten begeleiden door een of meer personen per fiets of ander vervoermiddel tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de wedstrijdleiding. Deelnemers aan de Duo-marathon hebben toestemming van de wedstrijdleiding om een fiets  te gebruiken.

 

Artikel 11. De deelnemers gaan ermee akkoord dat:

 • De organisatie foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, gebruikt om de loop te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet en/of social media te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en tijdschriften. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.
 • Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy. Voor meer info https://derondevenenmarathon.nl /privacy-policy
 • Deelname op eigen risico is

 

Artikel 12. Door mee te doen onderwerp je je als deelnemer aan dit reglement. Deelnemers die niet voldoen aan de voorschriften van het reglement worden gediskwalificeerd. Hun naam en tijd worden niet opgenomen in de klassementen.