zo 14 november: update

Afgelopen vrijdag zijn de coronamaatregelen vanuit de rijksoverheid bekend geworden. Dit betekent dat wij als bestuur van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon dit kunnen vertalen naar onze wedstrijd. We werken hier op dit moment hard aan. Het is een complex onderwerp. Het gaat niet alleen om wat past binnen de regels, maar uiteindelijk om de gezondheid van ons allemaal. En we zijn afhankelijk van het oordeel van de officiële instanties.
Maandag 15 november hebben we overleg met de gemeente. We verwachten in de loop van maandag uitsluitsel te geven over het doorgaan van onze wedstrijd en eventuele extra maatregelen.
Wij vragen nog even geduld.