Minder dan 90 startbewijzen beschikbaar

We naderen het maximumaantal van 1.000 deelnemers. Er zijn nog 45 startbewijzen beschikbaar op de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon en hetzelfde aantal op de Day Six 10 km. De Gemeente De Ronde Venen Duo-Marathon is al enkele maanden helemaal vol.

Wil je deelnemen op zondag 21 november a.s.? Ga dan snel naar de inschrijf

pagina! Je hoopt dan in een internationaal gezelschap. Maar liefst 14 nationaliteiten staan aan de start van ons evenement!